Member

Medlem i Skånska Dryckesklubben

Medlemskap


Som medlem har du rätt att närvara vid samtliga evenemang arrangerade av Skånska Dryckesklubben.


Du skall också själv arrangera provningar. Läs mer om det här.


Medlemsavgift 200kr/månad


Du ansöker om medlemskap i formuläret här intill.